چهارشنبه 11 دی 1387

دست چپ هم کافی است

مقاله ای بسیار زیبا از شیخ دکتر سلمان العوه را در سایت اسلام الیوم می خواندم. مقاله این نام داشت: دست چپ هم کافی است! این مقاله به تاریخ یهود با «سنگ» می پردازد که بررسی اینچنینی قضیه ی یهود در نوع خود جالب و تازه بود.

حیفم آمد داستانی را که شیخ در اول نوشته اش آورده بود برایتان ننویسم.

شیخ می گوید: جوانی فلسطینی به نام «شادی» که تنها ۱۷ سال دارد در یکی از بیمارستان های ریاض به نام بیمارستان «شمیسی» بستری است.

این جوان در ناحیه ی گردن و کتف خود مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود بطوری که دست راستش کاملا از کار افتاده و تنها دست چپش کمی حرکت میکرد...

اما نکته ی حماسی قضیه وقتی رخ داد که مادرش از فلسطین اشغالی با مسئولان بیمارستان تماس گرفت تا از وضعیت فرزندش باخبر شود.

پزشکان که شاید فکر می کردند چنین خبری باید خیلی برای یک مادر ناراحت کننده باشد به او گفتند تنها دست چپ فرزندش کمی حرکت میکند...

اما مادر با شنیدن این خبر با خوشحالی تمام فریاد کشید: الحمدلله! دست چپ هم برای پرتاب سنگ کافی است!