پنج‌شنبه 22 فروردین 1387

سایت تبیین

دانشجویان ایرانی موسسه فتح اسلامی واقع در کشور سوریه وب سایت جدیدی را به نام تببین راه اندازی کرده اند.

از آنجا که این سایت توسط تعدادی دانش آموخته و دانشجوی اهل سنت اداره می شود انتظار می رود وزنه ی جدیدی در محیط اینترنت برای کاربران اهل سنت باشد.

بیداری اسلامی تولد این سایت جدید را به دست اندرکاران تبیین تبریک می گوید. همچنین از برادران و خواهرانم دعوت می کنم حتما از این سایت دیدن کنند و باعث دلگرمی این دوستان شوند.

آدرس: www.tabyeen.net