پنج‌شنبه 15 آذر 1386

حمله به یک دانشجوی عربستانی در انگلستان

محمد الحجیلانیک دانشجوی  عربستانی که برای به دست آوردن مدرک دکترا در لندن به سر می برد نزدیک دانشگاه محل تحصیل خود "است انجیلیا" توسط 12 جوان انگلیسی مورد ضرب و جرح قرار گرفت تا جایی که بینی وی شکسته شد. مهاجمان همچنین تلفن همراه و پولهای این جوان را دزدیدند!

 

"محمد الحجیلان" پلیس را در جریان این حادثه قرار می دهد اما پلیس با بی اهمیتی با قضیه برخورد می کند. محمد نیز قضیه را به روزنامه ها می کشاند.

 

این دانشجوی عربستانی به روزنامه الحیاة گفت: اینجا پلیس به شدت در مورد قضایای مربوط به مسلمانان، مخصوصا عربستانی ها، بی توجه است. وی همچنین گفت: دو ماه قبل نیز دو دانشجوی دیگر در ناتینگهام مورد حمله قرار گرفته بودند.

 

6 ماه قبل یک دانشجوی سعودی بر اثر یک هجوم کینه توزانه در لندن به قتل رسید.

 

منبع خبر سایت المسلم (با تغییر و تصرف اندک)