سه‌شنبه 12 آبان 1383

اعتکاف

با سلام به همه دوستان 
این چند شب آخر رمضان را در مسجد اعتکاف خواهم بود برای همین شاید به اینجا سر رنزنم و یا شاید کمتر بیایم.
شما هم حتما اعتکاف خواهید بود.
برای ما هم دعا کنید...