چهارشنبه 24 تیر 1383

دکتر یوسف قرضاوی اعلام کرد: تاسیس اولین اتحاد جهانی علمای مسلمان

دکتر قرضاویدکتر یوسف قرضاوی امروز چهارشنبه ۱۴ ژولای سال ۲۰۰۴ میلادی شروع فعالیتهای اولین اتحاد جهانی علمای مسلمان را اعلام می کند.
این مجمع با مشارکت علمای تمام مذاهب اسلامی و  تمام قاره های جهان فعالیتهای خود را آغاز نموده است. اساسنامه این مجمع توسط دکتر قرضاوی تدوین گردیده و چارچوب قانونی آن توسط دکتر محمد سلیم عوا تدوین شده است.
مقر این اتحاد در دوبلن ایرلند خواهد بود.
قابل ذکر است مجامع صهیونیستی طی سفر دکتر قرضاوی به بریطانیا جوسازی و آشوب تبلیغاتی شدید و بی سابقه ای را علیه او به پا کرده اند و حتی عده ای از اعضای پارلمان خواهان جلوگیری از ورود او به انگلستان شده بودند. متاسفانه به علت شرایط بد سیاسی و محدودیت آزادیها در کشورهای اسلامی این اتحادیه تشکیل مقر خود را در هیچ یک از این کشورها مناسب ندید.
دکتر یوسف قرضاوی از سال ۱۹۹۹ از ورود به آمریکا محروم می باشد.